Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand via 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd.

Nieuwe alarmeringsstraal (maart 2020)

De (vorige) vaste alarmeringsstraal van 750 meter voor burgerhulpverleners en 500 meter voor AED’s gaf vooral in buitengebieden problemen. Hier zijn in deze straal niet overal voldoende burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar. Ook in de stad werkte de huidige alarmeringssystematiek niet perfect. Zo kwam het wel eens voor dat er teveel burgerhulpverleners werden opgeroepen en ter plaatse gingen. Ook dit is niet wenselijk.

In samenwerking met de Universiteit van Twente heeft HartslagNu onderzocht wat de meest optimale alarmeringsstraal is met als uitgangspunt de beste overlevingskans voor
slachtoffers van een hartstilstand. De uitkomst van dit onderzoek was dat het niet
mogelijk is om voor heel Nederland één optimale alarmeringsstraal vast te stellen, maar dat er een variabele straal de oplossing zou zijn.

In de nieuwe situatie werkt HartslagNu met een aantal variabelen om een optimale alarmeringsstraal te bepalen. We gaan hierbij uit van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf burgerhulpverleners en drie AED’s ter plaatse zijn.

Om voldoende burgerhulpverleners ter plaatse te hebben, moet HartslagNu er 70 in totaal alarmeren. In de nieuwe situatie nemen we wat marge en alarmeren we daarom tot 100 burgerhulpverleners en werken met een maximale straal van 2 km.

Nieuwe alarmeringsstraal (maart 2020)

De (vorige) vaste alarmeringsstraal van 750 meter voor burgerhulpverleners en 500 meter voor AED’s gaf vooral in buitengebieden problemen. Hier zijn in deze straal niet overal voldoende burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar. Ook in de stad werkte de huidige alarmeringssystematiek niet perfect. Zo kwam het wel eens voor dat er teveel burgerhulpverleners werden opgeroepen en ter plaatse gingen. Ook dit is niet wenselijk.

In samenwerking met de Universiteit van Twente heeft HartslagNu onderzocht wat de meest optimale alarmeringsstraal is met als uitgangspunt de beste overlevingskans voor
slachtoffers van een hartstilstand. De uitkomst van dit onderzoek was dat het niet
mogelijk is om voor heel Nederland één optimale alarmeringsstraal vast te stellen, maar dat er een variabele straal de oplossing zou zijn.

In de nieuwe situatie werkt HartslagNu met een aantal variabelen om een optimale alarmeringsstraal te bepalen. We gaan hierbij uit van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij er vijf burgerhulpverleners en drie AED’s ter plaatse zijn.

Om voldoende burgerhulpverleners ter plaatse te hebben, moet HartslagNu er 70 in totaal alarmeren. In de nieuwe situatie nemen we wat marge en alarmeren we daarom tot 100 burgerhulpverleners en werken met een maximale straal van 2 km.

Het systeem stelt de alarmeringsstraal vast op basis van:

  • Het aantal burger hulpverleners in een gebied (max. 100). Hartslag alarmeert tot maximaal 100 burgerhulpverleners in een straal rondom het slachtoffer.
  • Het aantal AED’s in een gebied (maximaal3). HartslagNu alarmeert maximaal 3 AED’s mee, zo dicht mogelijk bij het slachtoffer.
  • De maximale straal wordt ingesteld op 2km.

Hoe werkt een reanimatie alarmering via HartslagNu

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving.

De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms. HartslagNu bestaat uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED’s.

Vanuit de meldkamer Ambulancezorg ontvangt het systeem (HartslagNu) het adres van het slachtoffer. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutengebied opgezet. Hieronder wordt verstaan het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur.

Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de ‘huidige locatie’ of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt.

Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.
In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het
bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig en aangesloten is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED.

Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand via de AED. Bij de minst afgelegde afstand wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Afhankelijk van de afstand zal de
hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer.

Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED. Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel.

Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED’s tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering.

De beschikbaarheid kan de burgerhulpverlener zelf aangeven in het eigen account. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van die AED ingesteld.

Na een alarmering breng je de AED weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED heeft automatisch bericht ontvangen dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden.

Vrijwillig alarmeringssysteem

HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alléén gehoor
aan de oproep als je daartoe in staat bent. Bij een hartstilstand bij jou in de buurt, ontvang je per sms, app of telefoon een oproep van HartslagNu. In deze oproep staat de vraag om direct naar het reanimatieadres te gaan of de dichtstbijzijnde AED op te halen. Het is belangrijk dat je laat weten of je gaat of niet. Zo weet het systeem hoeveel burgerhulpverleners ter plaatse gaan.

Oproep via sms

Je krijgt een oproep via sms als in de buurt van jouw woon- of werkadres een melding van een hartstilstand is. Je geeft je woon- en werkadres op in je HartslagNu-account. Bij een sms-oproep zien we elke reactie (elk teken) als acceptatie van de oproep. Ga je niet, dan hoef je niet te reageren.

Oproep via app

Met de HartslagNu-app kun je ook oproepen ontvangen op basis van je GPS-locatie. Dus de plek waar je op dat moment bent. Reageer via de app met de knop ‘accepteren’ of ‘afwijzen’. Kies je voor ‘accepteren’ dan krijg je meer informatie over het reanimatieadres.

Oproep via telefoon

We kunnen je ook per telefoon alarmeren. Je krijgt dan een automatische telefonische oproep waarbij je tevens een sms-bericht ontvangt met het adres van de reanimatie.

Kijk voor meer informatie op de website van HartslagNu. Bron: HartslagNu.