Ontstaan van Hart voor Venlo

In het begin van 2014 is de gemeente Venlo met diverse partners aangesloten bij een groot provinciaal evenement gericht op reanimatie-onderwijs en het belang van reanimeren: de reanimatie-estafette (19-09-2014). Aan de voorbereiding van dit evenement is er veel aandacht gegenereerd voor het Venlose reanimatienetwerk en dat heeft een positief effect gehad op het aantal vrijwilligers en AED’s in het netwerk.

Na de estafette is Hart voor Venlo ontstaan uit een initiatief van de Gemeente Venlo. Inmiddels is er een duidelijk netwerk van betrokken partners en andere stakeholders opgebouwd die een vruchtbare basis heeft gevormd voor de verdere uitrol van het netwerk.

In het voorjaar van 2015 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden plaats in het stadhuis van Venlo.

In het najaar volgde een brede startbijeenkomst in het Raodhoes in Blerick. Ook de Venlose Gemeenteraad is op 3 juni 2015 geïnformeerd en geconsulteerd.

Hart voor Venlo met VVV-Venlo

In oktober 2015 was er in Blerick het startsein voor het prachtige initiatief Hart voor Venlo. Deze stichting wil een dekkend netwerk van burgerhulpverleners krijgen die in de eerste belangrijke minuten van een acute hartstilstand hulp kunnen verlenen in afwachting van de ambulance.

Voor zo’n dekkend netwerk van burgers die ‘eerste harthulp’ kunnen verlenen, zijn veel mensen nodig en daarom stelt VVV-Venlo haar netwerk beschikbaar om die benodigde hulpverleners te krijgen.

Onze adviseur voetbalzaken en oud-speler Stan Valckx is ambassadeur van de Stichting Hartslag en Mister VVV Ger van Rosmalen en teammanager Wim Jacobs, die (helaas) ervaringsdeskundige is op het gebied van hartfalen, verzorgden voorlichting voor deze stichting.

VVV-Venlo ondersteunt dit initiatief van harte!

Website VVV-Venlo