Missie

De Stichting Hart voor Venlo levert een zeer belangrijke, zinvolle en actieve bijdrage aan de verlenging van het leven van de medemens door middel van het werven en opleiden van burgers aan opleidingen voor reanimatie, AED en andere levensreddende handelingen. Wij willen succesvol bouwen aan de toekomst van de Gemeente Venlo.
Dat stelt niet alleen eisen aan wat we doen als Hart voor Venlo maar ook aan hoe we dat doen in onze gemeente. Ons gemeenschappelijk belang gaat boven ons eigen belang en iedere dag biedt dat ons nieuwe kansen om dat aan onze burgers te laten zien!

 

Visie

  • De Stichting Hart voor Venlo werkt met professionele door de NNR erkende instructeurs
  • De Stichting Hart voor Venlo richt zich primair op de inwoners van gemeente Venlo
  • Stichting Hart voor Venlo verzorgt professionele trainingen en herhalingslessen voor zowel particuliere deelnemers als deelnemers van eventuele organisaties, bedrijven en instanties in de gemeente
  • De Stichting Hart voor Venlo leidt de deelnemers op tot vaardige certificaathouders
  • De Stichting Hart voor Venlo werkt waar mogelijk samen met andere belanghebbende en hulpverleningsorganisaties in haar werkgebied
  • Hart voor Venlo ontwikkelt en organiseert een groot aanbod van trainingen en herhalingen.

Strategie

Hart voor Venlo zorgt voor een laagdrempelige toegang tot haar opleidingen en herhalingslessen. Burgers kunnen altijd aansluiten bij dit project om een reanimatiecursus te volgen.

Hart voor Venlo organiseert opleidingen en cursussen in de gemeente.

Hart voor Venlo geeft objectieve voorlichting over reanimatie via haar website, in lessen en bijeenkomsten.

Hart voor Venlo biedt haar diensten zonder winstoogmerk aan.

Hart voor Venlo probeert zoveel mogelijk AED’s in de gemeente te krijgen die op een toegankelijke plek zijn geïnstalleerd en door gecertificeerde burgers kunnen worden gebruikt.

Doelstelling

De Stichting Hart voor Venlo streeft naar een zo groot mogelijk aantal burgers van geldige reanimatie vaardigheidscertificaten in haar werkgebied te creëren (1% van de gemeentelijke bevolking) en zoveel mogelijk AED’s 24 uur beschikbaar te hebben! Na het behalen van een geldige reanimatie certificaat willen wij zoveel mogelijk burgers erop te attenderen om zich aan te sluiten bij HartslagNU.

HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland.
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app.

In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt. Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.

Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de
overlevingskans daalt met 5 – 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Jouw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverleners aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Financieel beleid

  • Hart voor Venlo heeft geen leden, geen vaste sponsors en geen vaste donateurs.
  • Incidentele giften of donaties zijn altijd welkom en worden gebruikt om meer mensen te kunnen opleiden en herhalingsbijeenkomsten te kunnen organiseren.
  • Met mogelijke gesubsidieerde gelden uit o.a. fondsen kunnen we onze doelen nog meer en eerder realiseren!! DAT IS ONS STREVEN…………….