Eén landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie

HartslagNu is een landelijk platform waar mensen geregistreerd staan, die kunnen en willen reanimeren wanneer dit nodig is. Deze mensen worden onze burgerhulpverleners genoemd. Bij een (mogelijke) reanimatie worden burgerhulpverleners opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de professionele hulpverlener er is. De oproep om te gaan reanimeren vindt automatisch per sms of app (op basis van GPS) plaats. Circulatiestilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijke doodsoorzaak.

De incidentie van circulatiestilstand is 1 op de 1000 mensen per jaar in Nederland. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. Naar schatting de helft van de mensen die doodgaan aan een circulatiestilstand, overlijdt buiten het ziekenhuis.

Ongeveer een derde van de circulatiestilstanden zijn een gevolg van een niet-cardiale oorzaak, zoals een longembolie of een trauma. De meeste reanimaties gebeuren overigens in de thuissituatie.

Bij een circulatiestilstand is vaak het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt.

Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er
niets gedaan wordt. Twee zaken zijn nu van levensbelang: reanimatie en een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator). In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op
gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans.

Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.

Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10-12 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%

Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

Voor 2018 waren er in Nederland twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AEDhulpverlening, HartslagNu en HartveiligWonen. Alle meldkamers Ambulancezorg (MKA) in Nederland zijn in de loop van 2018 gebruik gaan maken van dit systeem.

Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, werd een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam Stichting HartslagNu heeft gekregen.
De samenwerking tussen HartveiligWonen en HartslagNu om tot één landelijk systeem te komen, wordt ondersteund door;

  • De Hartstichting
  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ambulancezorg Nederland

De samenvoeging naar één systeem heeft gezorgd voor snelheid, eenduidigheid en herkenbaarheid voor de burgerhulpverleners. Zij kunnen door middel van een sms of de HartslagNu-app gealarmeerd worden.

Per app kan dat in heel Nederland, vanuit alle meldkamers. Dit is goed nieuws voor slachtoffers, want snelle reanimatie is van levensbelang!

Download de App!