26 sep, 2021

06-10-2021
Aanvang 19.00 uur

De AED infoavond

Locatie:
’t Raodhoes Blerick

Iedereen is welkom….. toegang is gratis

Gastsprekers : o.a. Theo Schrijnemaekers, Monty Linssen, Stan Valckx e.a.