12 jul, 2017

Hart voor Venlo:

De Stichting Hart voor Venlo levert een zeer belangrijke, zinvolle en actieve bijdrage aan de verlenging van het leven van de medemens door middel van het werven en opleiden van burgers aan opleidingen voor reanimatie, AED en andere levensreddende handelingen. Wij willen succesvol bouwen aan de toekomst van de Gemeente Venlo.
Dat stelt niet alleen eisen aan wat we doen als Hart voor Venlo maar ook aan hoe we dat doen in onze gemeente. Ons gemeenschappelijk belang gaat boven ons eigen belang en iedere dag biedt dat ons nieuwe kansen om dat aan onze burgers te laten zien!

De Stichting Hart voor Venlo streeft naar een zo groot mogelijk aantal burgers van geldige reanimatie vaardigheidscertificaten in haar werkgebied te creëren (minimaal 1% van de gemeentelijke bevolking) en zoveel mogelijk AED’s 24 uur beschikbaar te hebben! Na het behalen van een geldige reanimatie certificaat willen wij zoveel mogelijk burgers erop te attenderen om zich aan te sluiten bij HartslagNU.

De Zorggroep:

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg. Wij hebben diverse woon- en zorgcentra en bieden ook zorg bij u thuis. Bij ons staat de cliënt centraal.

De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld. Daar staan we voor!

Maatschappelijk belang:

Inmiddels is er een duidelijk netwerk van betrokken partners en andere stakeholders opgebouwd die een vruchtbare basis heeft gevormd voor de verdere uitrol van het netwerk.

Samen met de directie van de Zorggroep hebben wij onze ideeën, creativiteit en durf samengevoegd. De Zorggroep en het bestuur van Hart voor Venlo zijn tot een fantastische participatie gekomen omdat bij beide partijen het maatschappelijk belang voor onze medemens hoog in het vaandel staat. Onze wederzijdse belangen voor onze medemens werd breed omarmt door beide partijen.

In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt. Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond o p mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.

Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Jouw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

De directie van de Zorggroep gaat in samenwerking met Hart voor Venlo op 10 locaties van de Zorggroep in de gemeente Venlo AED’s 24/7 beschikbaar stellen voor alle burgers in onze gemeente.

Wij zijn enorm trots en vereerd op deze samenwerking en wij geloven in het bundelen van krachten. Samenwerken is “broodnodig” en door deze samenwerking redden wij “levens” samen.

Dhr. drs. W.B.J. van Soest (voorzitter de Zorggroep) Mw. J. van Aarssen (Voorzitter HvV)