27 mei, 2016

Hart voor Limburg – Klopt ook voor jou!

Geachte vrijwilliger reanimatienetwerk Hart voor Limburg,
Het reanimatieproject Hart voor Limburg, gefinancierd door de Provincie Limburg, heeft een belangrijke fase bereikt. Ruim 1% van de inwoners van de provincie Limburg is aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Circa 12.500 vrijwilligers kunnen worden opgeroepen als er in hun directe omgeving iemand een hartstilstand heeft. U bent er daar één van. Het is immers erg belangrijk voor de patiënt dat binnen zes minuten een eerste hulpverlening gaat plaatsvinden. In afwachting van de komst van een ambulance kunnen de burgerhulpverleners levensreddend werk doen. Het cijfer 6 – refererend aan die belangrijke eerste zes minuten – heeft dan ook een speciale rol in de te organiseren bijeenkomst.


1% is een geweldig resultaat dankzij de vele inspanningen, met name van u als burgerhulpverlener. Het is zeker niet het einddoel. Hart voor Limburg 2.0 gaat voor de volgende fase: 2%.
Het is goed om even stil te staan bij deze belangrijke mijlpaal van het project en daarvoor wordt er een bijeenkomst georganiseerd onder de titel “Hart voor Limburg, klopt ook voor jou!”. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 06–06–2016.


Het liefst hadden we alle 12.500 vrijwilligers uitgenodigd want dat verdienen ze zeker. Dat is natuurlijk praktisch, gezien de omvang, moeilijk te organiseren en zou ook erg hoge kosten met zich meebrengen. Er is gekozen voor een andere opzet. U kunt als vrijwilliger de bijeenkomst in het gemeentehuis van de gemeente Roerdalen live volgen via streaming op de website www.hartvoorlimburg.com . De bijeenkomst, en dus ook de uitzending op de website, begint om 10.30 uur en duurt tot ca 11.30 uur. Op deze manier kunt u er ook bij zijn vanuit uw eigen omgeving. Zo kan er een blijvend beroep worden gedaan op de burgerhulpverleners want een oproep kan zich altijd voordoen.


De reanimatievrijwilligers van de gemeente Roerdalen zijn wel uitgenodigd en zij vertegenwoordigen de grote groep burgerhulpverleners voor het reanimatienetwerk in Limburg.
Tijdens deze bijeenkomst zullen gedeputeerde mevrouw Marleen van Rijnsbergen van de Provincie Limburg, wethouder mevrouw Eugenie Cuijpers van de gemeente Roerdalen en projectleider Leon Triepels van Hart voor Limburg een korte toespraak houden. Tevens zal een overlevende over de ervaringen van een reanimatie praten.
U kunt tijdens de bijeenkomst ook vragen stellen aan deze sprekers of in algemene zin. Dat kan via Twitter (@Hartvoorlimburg) en wellicht wordt uw vraag live behandeld en beantwoord. Is dat niet het geval dan zal dat op een later tijdstip gebeuren. U kunt eventueel ook uw vraag tevoren mailen naar ons mailadres.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd en hebben we voor een vorm gekozen om u zoveel als mogelijk te betrekken bij de bijeenkomst en kunnen we tegelijkertijd het oproepnetwerk in stand houden.
Met vriendelijke groet,
Leon Triepels, projectleider Hart voor Limburg